Sommer 2020

Hei alle sammen!

Vi nærmer oss normal drift igjen her i Spesialistklinikken … Men så er det ferieavvikling.

Synne som er på lab og i resepsjonen er på plass onsdager 8:30 – 14:30 gjennom juni, juli og halve august. Utenom disse dagene er det et eksternt sentralbord som svarer for oss. De har timebøker og booker, avbooker og ombooker forløpende. Både fysioterapeutene og legene har timebooking på nett hvis du vil ordne det selv. “Plukk time” finner du her på hjemmesiden.

Fysioterapeutene Stein og Elisabeth holder hjulene i gang gjennom sommeren, så muskel-skjelett undersøkelser og behandling skal vi ha god dekning på.

Ranie tar ferie fra 20/7 og er tilbake 17/8.

Hovedlegen vår Anders har også litt ferie i juli, men jobber 1-2 onsdager. 15/7 har han per nå en del ledige timer.

Lege Marius jobber 24/6 og her har vi fått lov å fylle opp litt mer hvis noen trenger avanserte ultralydundersøkelser av indremedisinske tilstander (hjerte, pulsårer, mage, prostata) eller gravidsjekk. Han tar selvsagt også i mot pasienter til ordinære legetimer.

Ortoped Aspemo er hos oss 19/6 og har full liste, men ta kontakt hvis du venter på vurdering hos ortoped, så skal vi se hva vi klarer å ordne. Han kommer tilbake til oss over sommeren.

Sommerhilsen fra oss i Spesialistklinikken