De aller fleste albuerelaterte plager er knyttet opp mot overbelastning av muskel-/seneapparatet.

Den vanligste albueplagen er smerter lokalisert til knoken på yttersiden av albuen,  som kalles den laterale epikondylen.

Disse laterale albueplagene kalles gjerne musearm eller tennisalbue, men rammer langt flere enn tennisspillere og kontorarbeidere. Tilsvarende plager kan man også oppleve på albuens innside – den mediale epikondylen – og da kalles det gjerne golfalbue.

For tennis- og golfalbue oppleves gjerne smerten lokalt over knokene på albuens ut- og innside. Smertene forverres ved bruk av albuen og manuelt arbeid med hendene/fingrene. Ved påvirkning av nervene som passerer albuen oppleves ofte stikking/prikking og nummenhet og i alvorligere tilfeller tap av kraft og finmotorikk i fingrene.

Årsaken til tennisalbue/musearm skyldes som regel overbelastning av muskel-/seneapparatet som strekker fingre og håndledd og som fester seg på knoken på albuens ytterside og oppstår gjerne som følge av mye manuelt arbeid eller idretter som stiller krav til gripekraft og – kontroll.

Som ved tennisalbue, skyldes golfalbue overbelastning av muskler/sener, men da knyttet til muskel-/seneapparatet som bøyer fingrene og håndleddet. Nerveirritasjoner kan oppstå som følge av tungt muskulært arbeid over tid eller ved repetitive bevegelser av albuen, som for eksempel staking på ski.

Vi gjør kliniske undersøkelser supplert med ultralyddiagnostikk for å kunne stille en så nøyaktig diagnose som mulig for å kunne tilpasse rehabiliteringen best mulig.

Da langt på vei de fleste albueplagene er belastningsrelatert er det viktigste tiltaket for oss å kunne hjelpe med belastningsstyring for symptomreduksjon og deretter tilpasse et opptreningsprogram for å få tilbake tidligere styrke og funksjon. Ved ledd- og nerveaffeksjoner kan også injeksjonsbehandling være et aktuelt tiltak.