Frank Hilpüsch er godt i gang med FMT-behandling i klinikken

Frank Hilpüsch har i skrivende stund sin tredje måned med fekal microbiota transplantasjon (FMT) hos pasienter med Irritabel tarm (IBS) hos oss i Spesialistklinikken.

Rutinene og samarbeidet er godt innarbeidet i nye lokaler. Vi har lagt til rette med tre rom; et til pasientsamtale/innledning, et behandlingsrom med frys til donormaterialet, samt et skyllerom hvor man tiner og forbereder prosedyren.

Teamet som jobber med dette, er lege Frank Hilpüsch, helsesykepleier Lisbeth Buunk, operasjonssykepleier Mona Gregusdotter Stornes og fysioterapeut og daglig leder Elisabeth Lindstrøm Hansen. Koordinator er sykepleier Tonje Rokstad og hun nås på tonje@spesialistklinikken.net.

Tilbudet til Hilpüsch er veldig populært og behandlingen er ofte i nyhetsbildet. Vi har enda ikke reklamert lokalt med at vi gjør denne behandlingen, rett og slett fordi pågangen er så stor. Vi setter for tiden opp timer i mai, men ta kontakt for å stå på venteliste (evt venteliste for å komme på kort varsel). Frank har gjort grep for å kunne jobbe mer med pasienter innen FMT-behandling og vil fra april ha to behandlingsdager per uke (han jobber som vanlig som lege på Grønland halve februar og hele mars). De øvrige tre dagene i uken er han fastlege på Bjarkøy utenfor Harstad.

Lisbeth Buunk og Frank Hilpüsch