Akutte skader som innebærer mindre traumer kan være rene forstuvninger av fingre og skader på fingrenes leddkapsler, leddbånd og ligamenter.

Overbelastning kan gi smerter i senefester og seneskjeder som ved De Quervains Tenosynovitt eller tendinopatier i fingersener, samt betennelser (artritt) i ledd ved overbelastning av et ledd med artroseforandringer.

Enkelte tilstander på håndens innside kan føre til redusert evne til å rette fingrene helt ut, som blant annet Dupuytrens kontraktur og triggerfinger. Nervene som forsyner hånden og fingrene er utsatt for kompresjon i carpaltunellen (Carpal Tunnel Syndrome – CTS) og i Guyons kanal (Guyon Canal Syndrome).

De akutte skadene har ofte en klar traumemekanisme og en lokal smerteangivelse med eller uten lokal hevelse. Belastningsrelaterte plager kan være mer diffuse enn de akutte i utbredelsen og skal kunne fremprovoseres gjennom motstandstesting av de aktuelle strukturene.

De Quervain Syndrome gir ofte sterke smerter i håndleddet i tilknytning til tommelens bakside og kan også ledsages av lokal hevelse. Affeksjon av nervene gir ofte stikking/prikking og nummenhet og i alvorligere tilfeller tap av kraft og finmotorikk i fingrene.

Vi gjør kliniske undersøkelser supplert med ultralyddiagnostikk for å kunne stille en så nøyaktig diagnose som mulig for å kunne tilpasse rehabiliteringen best mulig.

For plager relatert til ledd og nerver, samt ved De Quervain Syndrome, er injeksjonsbehandling et aktuelt alternativt. For andre akutte skader og belastningsrelaterte plager er hovedprioritet å justere belastningen, avlaste med bruk av tape eller ortose og deretter starte tilpasset opptrening.