Ved skader og plager i denne regionen vil det ofte påvirke oss og gi smerter/ubehag ved gange, sitting og det å stå i ulike posisjoner, ofte er det også smertefullt å ligge på siden. Hoftesmerter kan gi referert smerte til bekken, korsrygg, lår, lyske og kne. Det er derfor vanlig at disse områdene undersøkes samtidig, med mindre det er et direkte traume mot hoften.

De vanligste skadene og plagene vi ser fra hofteregionen er muskelsmerter (myalgier), hofteartrose og hofteleddsartritt(leddbetennelse), slimposebetennelse, muskelstrekker, senebetennelser i hofte, lår, mage eller lyske.

Det er viktig å kunne utelukke om smerten kommer fra andre strukturer enn hoften, for eksempel rygg eller bekken. Samtale og grundig undersøkelse vil i mange tilfeller gi en eller flere mulige diagnoser ift hofteplagene. Ultralyd benyttes ofte for å avkrefte/bekrefte en hypotese.

I noen tilfeller kan det også være hensiktsmessig med en diagnostisk injeksjon for deretter å reteste, dette for å bekrefte/avkrefte en mistanke.

Ved behov henvises man videre til annen billeddiagnostikk eller ytterlige undersøkelser. Debut av skade/smerte, varighet, alder, direkte traume, smertekarakteristikk (skarp, murrende, nattlig smerte, liggesmerte etc), samt klikkelyder og låsningsfenomen er nyttig informasjon som ofte gir oss en pekepinn på hva slags strukturer som er involvert.

Behandling består hovedsakelig av midlertidig avlastning fra utløsende aktivitet, samt styrke- og bevegelighetstrening av sete- og lårmuskulatur. I tillegg til dette kan trykkbølgebehandling av muskelfester eller ultralydveiledet injeksjonsterapi av ledd og slimposer bidra til at man kommer raskere i gang med trening.