Ved en konsultasjon hos oss går vi nøye gjennom historikken som har ledet opp til skaden eller plagen. I dette ligger også så se etter tegn til alvorlig patologi som bakenforliggende årsak til smertene (dette er heldigvis svært sjeldent).

De hyppigste skadene vi ser i fot er plantar fascitt og overtråkk (ofte leddbåndsstrekk), mens hyppigst forekommende plager i legg er ofte relatert til leggsmuskelene og deres sene (akilles), dette gjelder både akutte og overbelastningsrelaterte skader.

En klinisk undersøkelse vil inneholde en gjennomgang av sykdomshistorie (anamnese) og en klinisk undersøkelse. Ofte vil vi se at det kan være hensiktsmessig med en undersøkelse med ultralyd (sonografisk undersøkelse) og vi tilbyr og gjennomfører dette i samråd med pasienten.

I enkelte tilfeller kan det være behov for ytterligere utredning, enten hos legespesialist eller annen bildediagnostikk som røntgen, CT eller MR.

De vanligste diagnosene i legg er beinhinnebetennelse, akillestendinopati og rastløse ben (restless legs). Blant de hyppigste diagnosene i fot finner vi plantar fascitt, hallux valgus og artrose i fotens små ledd.

En akutt skade (f eks overtråkk) vil ofte først bli behandlet med avlastning og fokus på å få ned hevelse og øke bevegeligheten. Deretter vil det være gradvis fokus på økt belastning (så tidlig som smerten tillater det) over tid. I etterkant av et overtråkk er det lurt å få hjelp til opptrening av kyndig personale. Ved overbelastningsskader vil det primære tiltaket være belastningsstyring. Sener, muskler og knokler trenger belastning for å fungere normalt, derfor er det viktig at dette optimaliseres til den enkelte pasienten og den enkelte skade, et individuelt tilpasset rehabiliteringsforløp. Videre kan det være aktuelt med supplerende behandling som trykkbølge (rESWT), manuell behandling, injeksjonsbehandling eller avlasting/støtte med ortose eller skinne.