Dr Frank Hilpüsch følger forskningen på FMT tett og samler også selv alt materiale på sitt arbeid.

 

Her er link til nyhetssaker innen emnet;

Avføring-eksperiment gav 9 av 10 eit betre liv (NRK Vestland)

Blei kvitt irritabel tarmsyndrom av ein dose avføring (NRK Vestland)

Samler avføring i egen bank: – En x-faktor vi har oversett i mange år (NRK Troms)

Når løsningen ligger i tarmen (Helse Nord, UNN)

Utposten: Erfaringsrapport fra FMT-behandling av Frank (Blad for allmennmedisinere)

Vi bør behandle mange flere med avføring, mener forskere (forskning.no)

– Frank, du ga meg livet tilbake fra crohns (Mage-tarmforbundet.no)

God effekt mot irritabel tarm (forskning.no)

 

Utdrag fra siste link, som referer til forskning ved Universitetet i Bergen:

– Da vi startet vår studie for flere år siden, så gjorde vi derfor det med det utgangspunktet at vi skulle bekrefte at behandlingen har dårlig effekt. Derfor ble vi temmelig overrasket da vi derimot så at den hadde en svært god effekt, sier han.

– Vi har mange flere bakterier i tarmen enn vi har celler i kroppen, forklarer El-Sahly.

Dersom man sammenligner bakteriefloraen til de som er syke i tarmen, med de som er friske, ser man at de som har mage- og tarmplager, har en ubalanse i bakteriefloraen.

Den kan skyldes en rekke ting som for eksempel sterke antibiotikakurer som har forstyrret den naturlige bakteriebalansen i tarmen.

Det er denne man ønsker å forsøke å rette opp med en fekaltransplantasjon. Man overfører friske bakterier til en person med dårlig bakterieflora og håper at det vil føre til en gjenoppretting av en sunn bakterieflora.

Etter tre måneder så de forbedringer hos om lag 20 prosent av de som fikk placebo, men mellom av 80-90 prosent av de som ble behandlet med avføring fra donor.

Blant annet rapporterte de om mindre «fatigue» eller utmattelse og bedre livskvalitet generelt. Bakteriefloraen hos de som fikk behandlingen, var også endret.

Dessuten så forskerne mer forbedring hos den gruppen som fikk høyest dose med behandling. Det understøtter at det faktisk er behandlingen som gir effekten.