Priser og betaling

Medlemsskap

 • Medlemskontigent legetjenester per år ………………………………………………………. 600 kr
  Se fordelene under Medlemskap oppe på forsiden.

Blir fakturert automatisk årlig.

Priser fysioterapeut/fysioterapispesialist

 • Undersøkelsestime  ……………………………………………………………. 800 kr
 • Oppfølgingstime …………………………………………………………………. 650 kr
 • Injeksjonstime inkl. materiell kortison mini …………………………… 950 kr
 • Ved noen injeksjoner vil prisen på forbruksmateriellet være høyere

Hos fysioterapeutene betales det som før på kortautomaten utenfor kontorene.

Priser allmennlegespesialister/muskelskjelettlegespesialist fra 01.08.19

 • Konsultasjon for opptil 10 min ……………………………………………………….. 630 kr
 • Konsultasjon for opptil 20 min ……………………………………………………….. 945 kr
 • Konsultasjon for opptil 30 min ……………………………………………………… 1260 kr
 • Tillegg per 10 min ekstra tid …………………………………………………………… 315 kr
 • Tillegg avansert metode (se pakker under) …………………………………. 315-630 kr
 • Tillegg etterarbeid omfattende legeerklæringer ………………………. Basert på tid
 • Enkel kontakt ………………………………………………………………………………….. 315 kr
 • Prøvetakning hos sekretær …………………………………………………………….. 315 kr
 • Helsesjekk hos sekretær – legespesialist vurderer …………………………… 630 kr
 • Epikrise/rapport til fastlege/henviser ………………………………………… Inkludert
 • Telefonkonsultasjon/videokonsultasjon ……………………………………Som over
 • Sykebesøk/møte/reisetid ………………………………………………………… Som over
 • Medisinskfaglig rådgivning/andre legetjenester ………………………. Som over

Priser ortopedkirurg/sykehusspesialist fra 01.08.19

 • Konsultasjon for opptil 30 min ……………………………………………………….. 1675 kr
 • Tillegg per 10 min ekstra tid …………………………………………………………… 415 kr
 • Tillegg avansert metode (mer info kommer) ……………………………………… 415 kr
 • Enkel kontakt ………………………………………………………………………………..  415 kr
 • Prøvetakning hos sekretær …………………………………………………………….. 315 kr

Pakker som bruker avanserte metoder/verktøy/utstyr (totalpris for den problemstillingen)

 • Generell helsesjekk hos helsesekretær inkludert årlig innkalling ………………………. 630 kr
 • Innkalling årlig inkludert tilpasset helsesjekk ………………………………………………….. 630 kr
 • Hjertesjekk med ultralyd og blodprøver ………………………………………………………… 1890 kr
 • Pulsåresjekk med ultralyd og blodprøver ………………………………………………………. 1890 kr
 • Magesjekk med målrettet ultralyd og blodprøver …………………………………………… 1890 kr
 • Prostatasjekk med ultralyd og blodprøver …………………………………………………….. 1890 kr
 • Slapphetssjekk hos helsesekretær med blodprøver …………………………………………. 630 kr
 • Hurtigsenkning (CRP) / streptest ……………………………………………………………………… 315 kr
 • Blodtrykksmåling hos helsesekretær ………………………………………………………………… 315 kr
 • Gravidsjekk med ultralyd ……………………………………………………………………………….. 1260 kr
 • Vaksinasjon inkludert årlig innkalling ……………………………………………………………… 315 kr
 • Rygginjeksjoner som epidural og blokader utenom vurderingstime ……………….. 1975 kr

Hos legene kan det betales med Vipps, bankkort, Visa, MasterCard, American Express, Diners med flere.

NB: Timer må avbestilles senest dagen før for å unngå faktura for ikke møtt/sen avbestilling. Kan avbestilles også gjennom appen Helseboka.

Felles priser

 • Materiell – lokalanestesi ……………………………………………………………… 100 kr
 • Materiell – kortison ……………………………………….…………..…… 200-300-400 kr
 • Materiell – hyaluronsyre ……………………………………………… 800-1200-1500 kr
 • Materiell – 1. PRP i serie på 3 ………………………………………………………. 1800 kr
 • Materiell – 2. PRP i serie på 3 ………………………………………………………. 1600 kr
 • Materiell – 3. PRP i serie på 3 ……………………………………………………… 1400 kr
 • Materiell – PRP/hyaluronsyre kombo ………………………………………….. 2500 kr
 • Materiell – PRP matrix ………………………………………………………………… 4800 kr
 • Materiell – prøver/tester ………………………………………………… 100-200-300 kr
 • Materiell – minnepenn ………………………………………………………………… 200 kr
 • Materiell – andre typer ……………………………………………………… Etter kostnad

Disse prisene inkluderer forbruksmateriell, medisin, sekretærarbeid, bruk av våre «high end» ultralydapparat og vårt trykkbølgeapparat for diagnostikk og behandling når det er anbefalt.