Praktiske opplysninger, forberedelser og tips

 • Det er viktig at vi får informasjon om hva du ønsker vurdert hos oss på forhånd sånn at vi får tilpasset opplegget best mulig.
 • Henvisning er ikke nødvendig men dersom du har vært hos en annen behandler som har henvist deg, er det viktig at vi får henvisningen så vi er sikker på at vi og henviser er samkjørt samt for at vi skal rekke mere når du kommer til oss. Systemet vårt vil snart kunne motta elektroniske henvisninger på helsenettet.
 • Det kan også være en fordel at du har med kopier av de siste relevante epikriser, røntgen- og MR-svar dersom du har det. Det er svært sjelden nødvendig å bestille slike undersøkelser før du kommer dersom det ikke er gjort.
 • Dersom det er aktuelt med injeksjonsbehandling og du er ny for oss eller det er lenge siden du har vært hos oss, anbefaler vi at du fyller ut dette generelle egenerklæringsskjemaet før du kommer så får du mere ut av tiden.
 • Dersom du er utredet på forhånd, kun kommer for en injeksjon og du har svart JA på et eller flere av spørsmålene på sjekklisten, er det en fordel at vi får oversendt skjemaet på forhånd for å vurdere om noe bør gjøres før du kommer.
 • Dersom du har antikoagulasjonsbehandling med medisiner som Marevan, Eliquis, Xarelto, Pradaxa e.l. må det taes spesielle forholdsregler med nedtrapping eller pause på forhånd. Dette bør avklares med egen lege på forhånd.
 • Vi kan ikke på forhånd love noen behandling som f.eks. injeksjonsbehandling da det må vurderes om det er hensiktsmessig og forsvarlig medisinsk sett for deg.
 • Dersom ikke annet er avtalt setter vi normalt opp en halvtime. Dette er som regel nok til en grundig undersøkelse og en spesialisert behandling av en lokaliserte problemstilling som smerter i en skulder, hofte, et kne eller lignende.
 • En halvtime holder også som regel til en grundig vurdering av to lokaliserte problemstillinger men da uten behandling i samme time. Vi gjør eksempelvis oppmerksom på at hoftesmerter noen ganger kan skyldes en blanding av et problem i ryggen, et problem i bekkenet og et i hoften.
 • Dersom konsultasjonen kun gjelder en enkel kontroll eller legesjekk uten behandling, kan det ofte holde med et kvarter. Det får du vite inne ifm. betaling.
 • Dersom du kommer for en grundig førstegangsvurdering og injeksjonsbehandling av rygg vil det som regel trengs en hel time. Du bør isåfall be om at vi setter av en hel klokketime, prisen blir da som for 2 halvtimer.
 • Vi gjør oppmerksom på at vi er spesialister på å vurdere og behandle lokaliserte smerteproblemer, om så flere på en gang. Vi har derimot ikke nødvendige egnede verktøy og sytem for å kunne behandle kroniske, utbredte smertetilstander effektivt. Da kan det være mere hensiktsmessig med henvisning til nakke og ryggpoliklinikken eller smerteklinikken på UNN.
 • Legen vår og en av fysioterapeutene driver uten noen form for offentlig støtte, har store kostnader til bl.a. dyrt utstyr, kursing og omfattende videreutdanning. Vi er derfor nødt til å ta betalt for å dekke våre kostnader. Du kan iallfall være trygg på at vi vil hjelpe deg med så få konsultasjoner hos oss og så rimelig som mulig. Anbefaler dere å se nøye på prislisten på forhånd.
 • Det kan også være mulighet til å få dekt kostnadene av ulike forsikringsselskap, men det må avklares med ditt selskap og oss på forhånd. Du vil likevel måtte legge ut.
 • Det kan også være mulighet for at ditt firma dekker kostnadene hos oss som sykefraværsforebyggende vurdering-/behandling, men dette blir opp til deg og ditt firma.

PS: Vi har begynt å bruke et nytt journalsystem som har fått funksjon for sykmelding og resepter per papir. Det vil ila. våren få inn mulighet for sending av eResepter, bestille laboratorieprøver, sende henvisninger og epikriser elektronisk. Dette gjør at vi kan gi et mere omfattende tilbud her.
Siden vår lege er allmennlegespesialist med til sammen 13 års erfaring som distriktslege, helsestasjonslege og kommuneoverlege, tilbyr vi også allmennlegetjenester med noen begrensninger pga. utstyr/lokaler foreløpig. Men bare spør på forhånd så kan vi ofte ta med nødvendig utstyr.