Vår legespesialist Marianne Valhovd jobber ca en gang i måneden tverrfaglig sammen med Marius Fredriksen, som kommer reisende opp fra Apexklinikken i Oslo. Han er spesialist i muskel-skjelett ultralyddiagnostikk, samt muskuloskeletal injeksjonsterapi.

Sammen undersøker de pasienter som kanskje ikke har nytte av ordinære tiltak for nakke- og ryggplager. Ofte er disse pasientene først undersøkt av en av våre fysioterapeueter for å klarere ut andre diagnoser og tiltak. En typisk pasient på en slik dag, kan ha prolaps som ikke skal opereres, men som er for smertefull til å fungere med i hverdagen. Da kan det feks. gjøres en nerveblokkade. Andre kan ha spinal stenose (trang ryggkanal) og ønsker å prøve sacral epidural for å betennelsesdempe området. Det er også pasienter med betente fasettledd pga feks arthrose.

Valhovd og Fredriksen benytter ultralyd på disse dagene, men i hovedsak til å guide injeksjonene. Ultralyd er ikke det beste diagnoseverktøyet på nakke eller rygg. Der er feks MR å foretrekke. Ofte rekvirerer Valhovd og Fredriksen både MR og blodprøver, i tillegg til å gjøre klinisk nevrologisk undersøkelse, før behandlingen besluttes.

Prisen for en slik undersøkelse er 1950 kr. I tillegg kommer evt materiell som benyttes ved injeksjon (ca 400 kr).

Spesialistklinikken