Få sykefraværet ned og humøret opp hos dine ansatte, bestill helsesjekk fra oss!

Vi har satt sammen bedriftspakker basert på vårt brede og omfattende tilbud som er spesielt rettet mot bedrifter som ønsker å ta vare på sine ansattes helse for trivsel, lavere sykefravær og bedre effektivitet.

Basispakken er en innkallings-avtale der vi kaller inn alle ansatte til en årlig helsesjekk. Denne sjekken vil så tilpasses den enkeltes helse fortløpende. Med denne avtalen sørger vi for at dine ansatte får en påminnelse årlig om å få tatt en helsesjekk som vil gjøre at vi kan fange opp og kunne gjøre noe med dine ansattes helseproblemer i en tidligere fase for å unngå eller redusere sykefraværet.

Dere kan også bygge på innkallings-avtalen med en helsesjekk-avtale der selve sjekken er inkludert for å senke terskelen for at dine ansatte virkelig kommer og får utført sjekken. Denne helsesjekken består av en kartlegging av nåværende helseplager samt en tilpasset medisinsk «screening» av de ulike organsystemer. Denne sjekken tilpasses den ansattes helsesituasjon. Dette innebærer en grunnleggende, relevant og problemrettet undersøkelse av sirkulasjonssystemet, sansesystemet og ånderettsorganer samt en kartlegging av risiko for framtidig hjertesykdom, lungesykdom og metabolske sykdommer som diabetes gjennom utvalgte tester. En av våre leger gjennomgår resultatet av helsesjekkene og vil anbefale en oppfølging enten her eller hos egen lege.

Vi tilbyr også tilleggs-pakker som inkluderer spesialiserte undersøkelser og behandling hos våre fysioterapeuter og leger. Dette inkluderer bruk av både diagnostisk ultralyd og ultralydveiledet behandling om nødvendig. Vi tilbyr også avanserte ultralydundersøkelser av hjerte, blodårer, hovedpulsåren, indre organer bl.a. for risikovurderinger.

NB: Alle ansatte som har både innkallings-avtalen og helsesjekk-avtalen blir medlemmer hos oss med prioritert tilgang på timer. Dette inkluderer også inntil videre fri tilgangsikker digital dialog direkte med våre leger gjennom appen Helseboka.

Bestillingsskjema bedriftsavtaler (KAMPANJE ut mai!)

Kampanje, må bestilles innen utgangen av mai!

Det sendes automatisk ut faktura for hver bestilling.

Vi tar utgangspunkt i at alle ansatte har den samme pakken. Vi fakturerer for dette uansett om den ansatte møter opp/benytter seg av tilbudet eller ikke. Faktura kommer i utgangspunktet som EHF-faktura.

Ved en helsesjekk blir det i utgangspunktet ikke tillegg for forbruksmateriell/medisiner men det vil tilkomme ved visse undersøkelser ved spesialisert undersøkelse eller behandling. Dere kan velge å dekke dette for de ansatte og det kan da faktureres etterskuddsvis.

Vi forholder oss til personvernforordningen og vil ikke bruke disse opplysningene til noe annet enn det som fremgår her og heller ikke dele opplysningene med andre. Du har alle rettigheter til å få endret eller slettet disse opplysningene.

Innmelding av ansatt under bedriftsavtale

Som ansatt i en bedrift som har helsesjekkavtale med oss, vil du få minimum årlige innkallinger til en tilpasset helsesjekk hos oss. Innkallingen kommer per SMS eller i appen Helseboka.