Priser og betaling

Klinikkpriser

 • Medlemskontigent per år ……………………………………………………………. 900 kr
  Se fordelene under Medlemskap oppe til høyre på forsiden.

Blir fakturert automatisk årlig per epost.

Priser fysioterapeut/fysioterapispesialist

 • Undersøkelsestime  ……………………………………………………………. 700 kr
 • Oppfølgingstime …………………………………………………………………. 600 kr
 • Injeksjonstime inkl. materiell kortison mini …………………………… 800 kr
 • Ved noen injeksjoner vil prisen på forbruksmateriellet være høyere

Hos fysioterapeutene betales det som før på kortautomaten utenfor kontorene.

Priser legespesialist

 • Konsultasjon for opptil 10 min ……………………………………………………….. 600 kr
 • Konsultasjon for opptil 20 min ……………………………………………………….. 900 kr
 • Konsultasjon for opptil 30 min ……………………………………………………… 1200 kr
 • Tillegg per 10 min ekstra tid …………………………………………………………… 300 kr
 • Tillegg avansert metode (se pakker under) ……………………………… 300-600 kr
 • Enkel kontakt ………………………………………………………………………………….. 300 kr
 • Prøvetakning hos sekretær …………………………………………………………….. 300 kr
 • Helsesjekk hos sekretær – legespesialist vurderer …………………………… 600 kr
 • Epikrise/rapport til fastlege/henviser ………………………………………… Inkludert
 • Telefonkonsultasjon/videokonsultasjon ……………………………………Som over
 • Sykebesøk/møte/reisetid ………………………………………………………… Som over
 • Medisinskfaglig rådgivning/andre legetjenester ………………………. Som over

Pakker som bruker avanserte metoder/verktøy/utstyr (totalpris for den problemstillingen)

 • Prostatapakke inkl. prøver, spesial-ultralyd og konsultasjon mm. ………………….. 2100 kr
 • Helsesjekk med ultralyd av halspulsårene, hjertet og hovedpulsårene …………… 2100 kr
 • Rygginjeksjoner som epidural og blokader utenom vurderingstime ……………….. 1900 kr

Hos legen kan det betales med Vipps, bankkort, Visa, MasterCard, American Express, Diners med flere.

NB: Vi innfører snart SMS-påminnelser før time og vil deretter begynne å fakturere halv pris for konsultasjonene dersom ikke møtt eller avbestilt så sent som samme dag.

Felles priser

 • Materiell – lokalanestesi ……………………………………………………………… 100 kr
 • Materiell – kortison ……………………………………….…………..…… 200-300-400 kr
 • Materiell – hyaluronsyre ……………………………………………………… 800-1200 kr
 • Materiell – 1. PRP i serie på 3 ………………………………………………………. 1800 kr
 • Materiell – 2. PRP i serie på 3 ………………………………………………………. 1600 kr
 • Materiell – 3. PRP i serie på 3 ……………………………………………………… 1400 kr
 • Materiell – PRP matrix ………………………………………………………………… 4800 kr
 • Materiell – prøver/tester ………………………………………………… 100-200-300 kr
 • Materiell – andre typer ……………………………………………………… Etter kostnad

Disse prisene inkluderer forbruksmateriell, medisin, sekretærarbeid, bruk av våre «high end» ultralydapparat og vårt trykkbølgeapparat for diagnostikk og behandling når det er anbefalt.