Priser og betaling

Priser legespesialist

 • Ordinær legetime inntil 20 minutter……………………………………………………………………850 kr
 • Tillegg per 10 min ekstra …………………………………………………………………………………… 250 kr
 • Oppfølgingstime enkel og kjent problematikk (blodtrykk, sykemelding)……………….600 kr
 • Time for celleprøve livmorhals (CYT-prøve) ………………………………………………………….600 kr
 • Førerkortattest ……………………………………………………………………………………………………850 kr
 • Reseptfornying uten time (kjent pasient) ……………………………………………………………..290 kr
 • Prøvetaking uten time (kjent pasient) ………………………………………………………………….290 kr
 • Oppfølgende blodprøver/lab.kontroll …………………………………………………………………..120 kr
 • Enkeltprøver (feks blodsukker eller PSA) ……………………………………………………………… 50 kr
 • Spirometri………………………………………………………………………………………………………………..300 kr
 • EKG………………………………………………………………………………………………………………………….150 kr
 • Tillegg for attest, parkeringsbevis mm……………………………………………………………………150 kr

Priser fysioterapeut 

 • Undersøkelsestime inntil 30 min (inkl ultralydbilder der det er hensiktsmessig) …. 1100 kr
 • Oppfølgingstime (sykemelding mm.)……….………………….…………………………………….…. 650 kr
 • Injeksjonstime inkl. materiell kortison mini ………………………….……………………….…… 1300 kr
  • Ved andre injeksjoner vil prisen på forbruksmateriellet være høyere
 • Tilreisende pasienter som ønsker rom for behandling ved første besøk, 45 min …. 1500 kr
 • Avbestilling når det er mindre enn 24 timer til avtalt konsultasjon ……………………….. 850 kr
 • Hos Stein Dragland utløses det HELFO-takster, men trykkbølge, ultralyd og injeksjoner vil medføre et privat tilleggshonorar tilsvarende prisene nevnt over.

Hos fysioterapeutene og legene betales det via en sms med valg om kort, vipps eller faktura. SMS og eventuell faktura vil komme fra Swedbank/PayEx i Sverige. Det er en svært enkel prosedyre som alle aldersgrupper skal kunne beherske på sin mobil. Vi har også en bankterminal i backup til de som ikke håndterer mobilbetaling. Alle typer kort skal være mulig å benytte. 

Priser psykolog

 • Egenandel per konsultasjon…………………………………………………………….………. 375-750 kr
 • Avbestilling seinere enn 2 virkedager før avtalt time ………………………………..690 kr

Psykologen har avtale med Helse Nord. Det betyr at du betaler egenandel  inntil frikortbeløpet er nådd. Egenandelstaket er 2921 kr pr. år.

Betaling gjennomføres med bankkort (ikke kredittkort).

Priser gynekolog

 • Egenandel per konsultasjon …………………………………………………………………… 439 kr
 • Celleprøve medfører et tillegg på……………………………………………………………….59 kr
 • Avbestilling senere enn 24t før avtale …………………………………………………….. 433 kr

Gynekologen har avtale med Helse Nord. Det betyr at du betaler egenandel  inntil frikortbeløpet er nådd. Egenandelstaket er 2921 kr pr. år.

Tverrfaglig time med fysioterapeut og ortoped

 • Konsultasjon for inntil 30 min …………………………………………………………..1950 kr
  • Inkl ultralydundersøkelse når det er nødvendig

Priser sykehusspesialist (reumatolog, m.fl) 

 • Konsultasjon for opptil 30 min …………………………………………………..……… 1680 kr

Pakkepriser for helsesekretærtjenester basert på prisene over:

 • Generell helsesjekk hos helsesekretær inkludert årlig innkalling …………………. 840 kr
 • Innkalling årlig inkludert tilpasset helsesjekk hos helsesekretær ………………… 840 kr
 • Helsesjekk hos sekretær – legespesialist vurderer …………………………………….… 840 kr
 • Slapphetssjekk hos helsesekretær med blodprøver ………………………………….…. 840 kr
 • Hurtigsenkning (CRP) / streptest …………………………………………………………..… 420 kr
 • Blodtrykksmåling hos helsesekretær ………………………………………………………… 420 kr
 • Vaksinasjon inkludert årlig innkalling ……………………………………………………… 420 kr

NB: Timer må avbestilles senest dagen før for å unngå faktura for ikke møtt/sen avbestilling. Timer kan avbestilles på nett under timebestilling, på epost, kontaktskjema eller over telefon (i åpningstid), men ikke når det er mindre enn 24 timer igjen.

Felles priser

 • Materiell – lokalanestesi ……………………………………………………………… 100 kr
 • Materiell – kortison ……………………………………….…………..…… 200-300-400 kr
 • Materiell – hyaluronsyre ……………………………………………… 800-1200-1500 kr
 • Materiell – 1. PRP i serie på 3 ………………………………………………………. 1800 kr
 • Materiell – 2. PRP i serie på 3 ………………………………………………………. 1600 kr
 • Materiell – 3. PRP i serie på 3 ……………………………………………………… 1400 kr
 • Materiell – PRP/hyaluronsyre kombo ………………………………………….. 2500 kr
 • Materiell – PRP matrix ………………………………………………………………… 4800 kr
 • Materiell – prøver/tester ………………………………………………… 100-200-300 kr
 • Materiell – minnepenn ………………………………………………………………… 200 kr
 • Materiell – andre typer ……………………………………………………… Etter kostnad

Disse prisene inkluderer forbruksmateriell, medisin, sekretærarbeid, bruk av våre «high end» ultralydapparat og vårt trykkbølgeapparat for diagnostikk og behandling når det er anbefalt.