Elisabeth Lindstrøm Hansen er eier og daglig leder i klinikken. Hun er fysioterapeut med mastergrad i Musculoskeletal Medicine fra London. Hun har tatt flere injeksjonskurs både i England og i Norge, og har lang erfaring med ultralydveiledet injeksjonsbehandling. Hun er  snart ferdig med spesialiseringen i muskelskjelett-medisin og holder på med videreutdanning i muskelskjelett-ultralyd.

Stein Dragland er eier og fysioterapeut i klinikken. Han er spesialist i muskel og skjelett fysioterapi og spesialist i muskel og skjelett ultralyd. Han har en mastergrad i Musculoskeletal Medicine fra London, og var den første i Norge som gjennomførte dette studiet. Han har tatt flere injeksjonskurs både i England og i Norge, og har lang erfaring med ultralydveiledet injeksjonsbehandling. Stein bidrar også som instruktør i muskel og skjelett ultralyd på landsbasis. Han har driftsavtale med Harstad kommune.

 

Anders Stormo er eier og lege i klinikken. Han er spesialist i allmennmedisin og i muskelskjelett-medisin. Han har i tillegg spesialkompetanse i muskelskjelett-ultralyd. Han var fastlege ved ETS Medisinske Senter frem til august 2018. Har ellers erfaring siden 2003 som lege inkludert innen distriktsmedisin, legevakt, indremedisin, lungemedisin, helsestasjon, fysikalsk medisin og rehabilitering samt som kommuneoverlege. Han er forfatter av og medforfatter av internasjonalt publiserte vitenskapelige artikler. Er dessuten engasjert  som foredragsholder og veileder/instruktør innen sitt fagfelt på landsbasis. Dr. Stormo er ansvarlig lege ved klinikken.

 

Ranie Torsfred er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi og spesialist i psykoterapi. Hun er i tillegg sertifisert for traumebehandling med EMDR. Hun har avtale med Helse Nord (også “Raskere Tilbake”-avtale). Pasientene henvises fra fastlege og Ranie administerer timebok og venteliste selv.

 

Marius Christensen er spesialist med lang erfaring som fastlege og på legevakt. Han har spesialkompetanse på pasientnær ultralyd, hvor han blant annet vurderer hjerte, årer, prostata, mm.

 

Peter Aspemo er kirurg og er spesialist i ortopedi med erfaring fra NIMI og Aleris. Han jobber til vanlig ved UNN Narvik. Der er han ansvarlig for avanserte skulderoperasjoner i hele UNN men også dyktig på blant annet kne. Vi jobber tverrfaglig når han er hos oss; en av fysioterapeutene undersøker sammen med han med tester og ultralyd. Deretter diskuteres mulige behandlingsmetoder.

 

Synne Trana er autorisert helsesekretær og har kurset seg videre i PRP-behandling, som vi gjør mye av hos oss. Det er henne du møter på telefonen når ikke sentralbordet på vestlandet svarer for oss. Hun tar alle blodprøver og assisterer behandlerne der det er behov for det.